Zbigniew Kozak

Zbigniew Kozak

poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej V i VI kadencji

O mnie

Zbigniew Kozak urodzony w Gdyni w 1961 r. Absolwent Politechniki Gdańskiej – inżynier elektryk. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego – Wydział Nauk Społecznych, mgr politolog. Przez wiele lat z powodzeniem pracował w zawodzie inżyniera informatyka  w zachodnich firmach.

W 1993 r. wstąpił do Unii Polityki Realnej. Był m.in. prezesem okręgu pomorskiego i członkiem rady głównej tej partii. W 2004 r. przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości.

 

 

 

 

Jest Posłem na Sejm RP (od dwóch kadencji). W Sejmie czynnie pracuje   w następujących komicjach:

- Komisja Gospodarki

- Komisja Skarbu Państwa

Aktywnie pracuje jako wiceprzewodniczący w:

- Parlamentarnym zespole ds. energetyki, który zrzesza ponad   70 parlamentarzystów

- Podkomisji stałej ds. energetyki

-Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o podpisach elektronicznych oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym.

Ponadto pracuje w:

- Parlamentarnym zespole ds. osób niepełnosprawnych.

Z dużym zaangażowaniem uczestniczył w pracach:

- Komisji Łączności z Polakami za Granicą

- Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

- Komisji Infrastruktury.

Społecznie pełni obowiązki Wiceprezesa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  w Polsce oddział w Gdyni.

Zaangażowany w wyjaśnienie nieprawidłowości związanych z działalnością wysypiska śmieci, zarządzanego przez Komunalny Związek Gmin, w skład którego wchodzą Gdynia, Reda, Rumia, Sopot, Wejherowo, Gmina Szemud, Gmina Kosakowo  i Gmina Wejherowo. Autor licznie podejmowanych interwencji i interpelacji na prośbę mieszkańców Gdyni oraz województwa pomorskiego (zostało podjętych ponad 700 interwencji w istotnych sprawach lokalnych i ogólnopolskich).

Interesuje się nowoczesnymi technologiami, społeczeństwem informacyjnym. Miłośnik poezji śpiewanej. W wolnych chwilach szuka piękna w czystych krajobrazach Syberii. Jak twierdzi „taka przygoda uczy pokory”. Pasjonat gry w szachy i gier strategicznych.  

Przeczytano 4 770 razy