Zbigniew Kozak

Zbigniew Kozak

poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej V i VI kadencji

Poseł Zbigniew Kozak o solidarności i bezpieczeństwie energetycznym

 

Poseł Zbigniew Kozak wypowiedział się na wczorajszym posiedzeniu sejmu w sprwie tzw. utrwalenia solidarności energetycznej w Europie w czsie polskiej prezydencji UE.


6 kadencja, 95 posiedzenie, 1 dzień (28-06-2011) 6 punkt porządku dziennego:

Informacja Rady Ministrów na temat priorytetów polskiej prezydencji w związku ze sprawowaniem w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2011 r. przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

 Poseł Zbigniew Kozak:

 Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pana premiera nie ma. Jakie konkretne

plany ma polski rząd w kierunku urealnienia tzw. solidarności

energetycznej w Europie w czasie naszej prezydencji? Mówimy o

solidarności energetycznej, czyli zasadzie Unii Europejskiej, o której

dzisiaj tak pięknie mówili premier Donald Tusk i nasz poseł Jan Kulas.

Czy ta zasada solidarności polega na wybudowaniu przez Gazprom wraz z

innymi państwami Unii Europejskiej na północy gazociągu Nord Stream, a

na południu gazociągu South Stream tylko po to, aby ominąć dotychczasowe

kraje tzranzytowe: Polskę, Ukrainę, Białoruś. Skandalem jest zwłaszcza

budowa na dnie Bałtyku rurociągu Nord Stream, który blokuje port w

Świnoujściu oraz stanowi zagrożenie ekologiczne dla Bałtyku.

 (Poseł Jan Kulas: Po co te złośliwości?)

Stąd moje cztery pytania: Jaka będzie odpowiedź Unii Europejskiej w

czasie prezydencji na ten fakt? Czy przyspieszy się budowę gazociągu

Nabucco, który złamie monopol dostaw gazu przez Rosję? Czy

zaproponujemy, by cała Unia Europejska finansowała połączenia gazowe i

sieci przesyłu ropy między poszczególnymi krajami europejskimi? Czwarte,

kluczowe pytanie: Czy wymusimy skuteczniejsze egzekwowanie prawa

europejskiego od potężnego rosyjskiego Gazpromu, który na terenie Unii

Europejskiej ma swoją infrastrukturę i nie ma zamiaru dostosowywać się

do prawa Unii Europejskiej? Dziękuję. (Oklaski)

Przeczytano 73 razy