Zbigniew Kozak

Zbigniew Kozak

poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej V i VI kadencji

Zbiórka darów dla powodzian z Polski południowo-wschodniej

Przeczytano 8 razy