Zbigniew Kozak

Zbigniew Kozak

poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej V i VI kadencji

Oświadczenie Prezesa PiS ws. litewskiej ustawy oświatowej dyskryminującej polską mniejszość na Litwie

W zaiązku z ostatnimi wydarzeniami dotyczących polskich szkół na Litwie poniżej publikujemy oświadczenie w tej sprawie Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

OŚWIADCZENIE PREZESA PiS WS. LITEWSKIEJ USTAWY OŚWIATOWEJ DYSKRYMINUJĄCEJ POLSKĄ MNIEJSZOŚĆ NA LITWIE

 W dniu dzisiejszym Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Gribauskaite podpisała uchwaloną kilka dni temu przez Sejm Litewski znowelizowaną ustawę oświatową, która w ciągu najbliższych lat może całkowicie zmarginalizować oświatę polskojęzyczną na Litwie. Wprowadzone zmiany należy ocenić jako sprzeczne z założeniami Konwencji Ramowej, Polsko-Litewskim Traktatem o Przyjaznych Stosunkach i Dobrosąsiedzkiej Współpracy jak też deklaracjami Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego.

Pragnę wyrazić moje uznanie i poparcie naszym Rodakom na Litwie, w szczególności Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, za poświęcenie i zaangażowanie w obronę praw polskiej mniejszości na Wileńszczyźnie. Zebranie na Litwie ponad 60 tysięcy podpisów osób protestujących przeciwko wprowadzaniu tej ustawy jest dobitnym dowodem niezgody Polaków na Litwie na ograniczanie ich prawa do nauki w języku ojczystym – polskim.

Trzeba również  jednoznacznie stwierdzić, że przyjęcie tej ustawy jest kolejnym dobitnym dowodem porażki polskiej polityki wschodniej. Niemniej apelujemy do rządu polskiego o podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków jakie niesie ze sobą ten dokument.

Jeszcze dziś wieczorem klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złoży projekt uchwały Sejmu RP w tej sprawie.

Przeczytano 14 razy