Zbigniew Kozak

Zbigniew Kozak

poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej V i VI kadencji

Poseł Kozak walczy o pomorskie zabytki

W dniu 24 stycznia poseł Zbigniew Kozak wystosował pismo do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdana Zdrojewskiego w sprawie przyznania dotacji na ratowanie dwóch cennych pomorskich zabytków:  gotyckiego kościoła z XIV w. pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Gnojewie oraz Szpitala Bożego Ciała z 1786 r. w Gdańsku. 2011-01-20 pismo do MKiDN ws dotacji na prace konserwatorskie dwóch zabytków z Pomorza 1

Do akcji oprócz posła Kozaka włączyli się równiż inni pomorscy parlamentarzyści mi.in. poseł Marek Biernacki, Jerzy Borowczak, Piotr Orłowski, Kazimierz Smoliński oraz Kazimierz Plocke. Takie akcje pokazują,  że pomorscy posłowie mimo odrębnych poglądów  nie wykazują podziałów politycznych jeżeli chodzi o ratowanie wspólnego dobra dla Pomorza. :)

Przeczytano 13 razy