Zbigniew Kozak

Zbigniew Kozak

poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej V i VI kadencji

Zalecenia i dyskomfort – historii Eko Doliny cd

Zbigniew Kozak Poseł na Sejm RP, Krzysztof Troka Radny Cisowej, mieszkańcy Gdyni, Rumi oraz sołectwa Łężyce po przez akcje informacyjne doprowadzili do podjęcia kroków przez Komisje Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdyni.


Celem wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości związanych z działalnością zakładu Eko Dolina. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdyni podjęła kroki i w ostatnich kilka miesięcach szczegółowo zajmowała się kwestią funkcjonowania zakładu Eko-Dolina. W świetle uzyskanych wyjaśnień, odbytych dyskusji, lektury otrzymanych pism, oraz bazując na własnych obserwacjach, poczynionych w szczególności przez członków komisji zamieszkujących w północno- zachodnich dzielnicach Gdyni. Przez ostatnie kilka miesięcy szczegółowo zajmowała się kwestią funkcjonowania zakładu Eko-Dolina
Przedmiotem zainteresowania komisji były w szczególności kwestie: Istotnego i ponawiającego się wielokrotnie w różnych porach wzrostu intensywności i odczuwalności odorów, których źródłem była Eko- Dolina; Zanieczyszczenia obszaru bezpośrednio sąsiadującego z zakładem, zarówno fizycznego (śmieci, worki foliowe), jak i biochemicznego (kwestia odcieków, roztopów, wód płynących z terenu zakładu dopływających do potoków przepływających przez Gdynię). Zasad zlecania i realizacji monitoringu atmosfery, badań wód gruntowych oraz uciążliwości odorowych, w tym kwestii reprezentatywności i wiarygodności tych badań. Skali i zakresu sortowania odpadów trafiających do Eko- Doliny, a także poziomu odzysku surowców wtórnych. Nie ulega wątpliwości fakt, że, szczególnie w ostatnich miesiącach, miały miejsce wielokrotne sytuacje wzmożonej uciążliwości. Komisja wyraża zaniepokojenie brakiem wykazu awarii i usterek. Odczuwa dyskomfort w sytuacji, gdy zarząd spółki potwierdza informacje, natomiast z własnej inicjatywy ich nie udziela. Zalecenia i dyskomfort, po wielo miesięcznym śledztwie to efekt pracy komisji. Zalecenia znamy, parę kamer, kilka rur, trochę papierkowej roboty i zmiana wizerunku zakładu. A co jest powodem dyskomfortu? Brak informacji ze strony zarządu spółki czy są nimi dziesiątki zdjęć, wiele filmów rejestrujących działalność spółki, zeznania świadków i dokumenty?

 

 

Przeczytano 124 razy