Zbigniew Kozak

Zbigniew Kozak

poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej V i VI kadencji

Oświadczenie grupy bilateralnej polsko-palestyńskiej

Strefa Gazy, kawałek bomby z białym fosforem zakazanym przez konwencje międzynarodowe

Oświadczenie

Dziś nad ranem, na wodach międzynarodowych 75 mil morskich od brzegów Izraela flota wojenna tego kraju zaatakowała pokojowy konwój 6 statków wiozących pomoc humanitarną dla oblężonej od trzech lat Strefy Gazy.
W wyniku ataku izraelskich komandosów zginęło kilkanaście osób a dziesiątki zostało rannych.

Na statkach było ponad 700 aktywistów organizacji humanitarnych, obrońców praw człowieka, dziennikarzy i parlamentarzystów z 40 krajów. Posłowie Jolanta Szczypińska oraz Zbigniew Kozak zostali zaproszeni do uczestnictwa w rejsie Flotylli Wolności jako członkowie parlamentarnej grupy polsko-palestyńskiej, jednak tragiczne wydarzenia ostatnich tygodni w Polsce uniemożliwiły uczestnictwo parlamentarzystów w tym rejsie.
Izraelskie władze wojskowe i polityczne ponoszą pełną odpowiedzialność za strzały oddane w stronę nieuzbrojonych cywilów.

Do długiej listy przestępstw przeciw prawu międzynarodowemu, humanitarnemu i wojennemu, które obciążają władze Izraela dopisane zostało następne, szczególnie oburzające.

Przeprowadzony na wodach międzynarodowych, atak na pokojowy konwój z pomocą humanitarną jest, podobnie jak blokada Strefy Gazy, jaskrawym pogwałceniem Czwartej Konwencji Genewskiej i aktem bezprzykładnego barbarzyństwa.

Zdecydowanie potępiamy skandaliczne i niemoralne działania władz Izraela i wzywamy społeczność międzynarodową, w tym rząd polski, do podjęcia niezbędnych kroków w celu skłonienia. Izraela do przestrzegania prawa międzynarodowego i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za jego poważne naruszenia.

Wyrażamy swoją solidarność uczestnikami Flotylli Wolności.
Obojętność w tej sytuacji oznaczałaby przyzwolenie dla bezprawia i wzmocniła poczucie bezkarności agresorów.
Stosunek do Strefy Gazy jest probierzem naszego przywiązania do wartości demokratycznych, głos solidarności z Flotyllą Wolności będzie sprawdzianem naszej determinacji w walce o uniwersalne prawa należne wszystkim ludziom i narodom

Jolanta Szczypińska – poseł na Sejm RP, przewodnicząca grupy polsko-palestyńskiej
Zbigniew Kozak – poseł na Sejm RP, członek grupy polsko-palestynskiej
Piotr Cybulski – poseł na Sejm RP -,członek grupy polsko-palestynskiej
Mirosława Masłowska- poseł na Sejm RP ,członek grupy polsko-palestynskiej
Iwona Arent – poseł na Sejm RP, członek grupy polsko-palestynskiej
Arkadiusz Litwiński – poseł na Sejm RP, członek grupy polsko- palestynskiej
Omar Faris- przewodniczacy Stowarzyszenia Kulturalnego Palestyńczykow Polskich

Przeczytano 7 razy