Zbigniew Kozak

Zbigniew Kozak

poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej V i VI kadencji

Oświadczenie Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ws wczorajszej tragedii w Łodzi

Oświadczenie Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ws wczorajszej tragedii w Łodzi

 1) Tragedia do jakiej doszło w Łodzi jest kolejnym wydarzeniem, które pokazuje powagę zagrożenia jakie dla demokracji stanowi socjotechnika stosowana przez rządzącą partię i wspierający  ją front medialny. Socjotechnika siania nienawiści do politycznych  przeciwników nieustannego posługiwania się insynuacjami i kłamstwem, kwestionowania podstawowych praw opozycji oraz elementarnych praw obywatelskich. Nie jest przypadkiem, że do mordu doszło w momencie gdy obchody półrocza tragedii smoleńskiej zostały potraktowane przez część mediów jako przejaw faszyzmu, atak na demokrację. Gdy padły całkowicie absurdalne oskarżenia, których sens był następujący:

Wolność w Polsce dotyczy tylko działań akceptowanych przez panujący establishment i jego politycznych i medialnych przedstawicieli. Niedawne oświadczenie Donalda Tuska, iż wyborcy przebaczą PO wszystko, poza dopuszczeniem do władzy PiS, jasno formułuję tezę, której sens można by najkrócej wyrazić znaną mi z historii formułą „Władzy raz zdobytej, nie oddamy nigdy”. Jest to formuła jawnie odrzucająca demokrację i podstawowe dla niej prawa obywateli do oceny zmiany władzy. Demokracja ma być zastąpiona manipulacją.

2) Tragedia ludzka jest też wynikiem całkowitego paraliżu tych działań wymiaru sprawiedliwości, które odnoszą się do rządzących a szczególnie ich działań wymierzonych w politycznego przeciwnika. Przez lata Prezydentury Lecha Kaczyńskiego mimo obowiązywania tych samych przepisów, które obowiązywały w poprzednich kadencjach i były wielokrotnie stosowane nie podejmowano działań karnych wobec osób obrażających Prezydenta RP. Nie podejmowano też działań wobec publicznych wypowiedzi mających charakter wzywania do zbrodni. Działania takie są opisywane w Kodeksie Karnym jako poważne przestępstwo mimo, to brak było reakcji prokuratury. W wypadku wypowiedzi Janusza Palikota można doszukiwać się bezpośredniego związku między jego wypowiedziami a mordem dokonanym w Łodzi. Praktyka nie stosowania prawa wobec tego polityka obejmowała także inne sprawy. Prawo i Sprawiedliwość złoży zawiadomienie o przestępstwie publicznego nawoływania do zbrodni i zabójstwa i oczekuje od wymiaru sprawiedliwości i Prokuratury do podjęcia działań adekwatnych do zaistniałych wydarzeń w tym stosowania odpowiednich środków zabezpieczających.

3) Padające od wczoraj wezwania do obniżenia temperatury sporu politycznego będziemy traktować jako wiarygodne, jeśli nastąpi jednoznaczne wycofanie się Platformy Obywatelskiej ze stosowania się socjotechniki opisanej w punkcie 1 a osoby stosujące je ze szczególną agresywnością i zaciekłością, zostaną wycofane z kierownictwa Sejmu RP. Nie może w nim być miejsca dla ludzi, którzy publicznie usprawiedliwiają zbrodnię zabójstwa i usiłowanie zabójstwa. Jeśli działania takie nie będą podjęte będziemy zmuszeni uznać, ze chodzi o doraźny chwyt propagandowy bez praktycznego znaczenia.

4) Prawo i Sprawiedliwość podkreśla, ze żadna agresja nie zmusi Naszej Partii do zaniechania starań o pełne wyjaśnienie tragedii smoleńskiej. Dziś naszym postulatem staje się wyjaśnienie zbrodni łódzkiej. Nie ma wątpliwości, że asumptem do niej była kampania nienawiści prowadzona przez PO i część mediów i na nich spoczywa moralna odpowiedzialność, ale w śledztwie rozważone muszą być także hipotezy innego rodzaju. Nie da się z góry wykluczyć, że zbrodnia miała bezpośrednich inspiratorów i że była częścią politycznego planu zastraszania siły opozycyjnej. Chcemy zapewnić, że takie zastraszanie się nie uda.

5) Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie wzywało do zmiany języka politycznego stosowanego w Polsce. Ta zmiana jest potrzebna w Polskiej demokracji, ale nie może oczywiście oznaczać ograniczenia działań opozycji, twardej krytyki Rządu, także wobec jego działań w sprawie tragedii smoleńskiej i prawa do jego moralnych ocen. Mechanizmy demokratyczne w Polsce, bardzo dziś zagrożone muszą działać. Pierwszy krok w kierunku postulowanych zmian należy jednak do tych, którzy wywołali agresję i od lat posługują się nią jako podstawowym instrumentem podtrzymywania swojej władzy.

6) Prawo i Sprawiedliwość  sformułuje i  przedstawi  Sejmowi w najbliższym czasie, postulat powołania Komisji Śledczej, która zbada sprawę zbrodni łódzkiej. Na czele Komisji Śledczej powinien stać przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości.

 

 

Przeczytano 3 razy